Tłumaczenie przysięgłe a poświadczone

StockSnap / Pixabay

Przeglądając strony internetowe w celu znalezienia odpowiedniego tłumacza przysięgłego, można natknąć się na informacje o tłumaczeniach przysięgłych oraz o tłumaczeniach poświadczonych. Dla osoby, która nie jest związana z tym tematem, wydawać się może, że są to dwa różne terminy. Przyjrzyjmy się, czy są miedzy nimi pewne różnice czy nazwy te stosowane są zamiennie.

Tłumaczenia przysięgłe są tłumaczenia dokumentów wystawionych przez urząd lub instytucje, takie jak: umowa notarialna, dyplom ukończenia studiów, akt małżeństwa. Dokonywane są one przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Osoba taka powinna zdać egzamin uprawniający do wykonywania zawodu przed komisją przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz posiadać pieczęć. Pieczęć powinna znajdować się na każdej stronie przetłumaczonego dokumentu. Poza tłumaczeniem, tłumacz powinien sporządzić również opis dokumentu, skupiając się na jego grafice i wyglądzie.

Czym w takim razie jest tłumaczenie poświadczone?

Okazuje się, że są to terminy, które stosuje się zamiennie i znaczą one dokładnie to samo. Wręcz „tłumaczenie poświadczone” zdaje się być poprawniejszą formą, z kolei tłumaczenia przysięgłe – potoczną. Spotkać się również możemy z terminem „tłumaczenie uwierzytelnione”, które jak się okazuje, jest równie tożsame z dwoma poprzednimi wariantami.

Więcej na https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/

Możesz również polubić…