Kto przygotowuje projekty organizacji ruchu?

Projekt stałej lub tymczasowej organizacji ruchu jest ważnym dokumentem, warunkującym prawidłowy przebieg takich działań czy inwestycji, jak: przebudowy dróg, remonty, wykonanie przyłączy czy organizacja imprez okazjonalnych w plenerze. Opracowanie takiej koncepcji wymaga wiedzy technicznej, znajomości obowiązujących przepisów oraz specyfiki terenu. Kto jest odpowiedzialny za projekty organizacji ruchu?

Specjalistyczna firma projektowa a organizacja ruchu

Każda zmiana organizacji ruchu pieszego, samochodowego czy rowerowego w terenie zabudowanym i poza nim wiąże się z wieloma potencjalnymi ryzykami. Priorytetem organizatorów wszelkiego ruchu jest zaś bezpieczeństwo ludzi, dlatego na czas robót drogowych lub budowy sezonowych stoisk specjalne pracownie inżynierskie tworzą autorskie projekty organizacji ruchu, pozwalające sprawnie i bezpiecznie przeorganizować ruch na ulicy lub chodniku.

MarTech jest jedną z wiodących, lokalnych firm, wyspecjalizowanych w opracowywaniu koncepcji organizacji ruchu stałego i tymczasowego na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Pracownia sporządza projekty dla dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, a także dla dróg wewnętrznych osiedli mieszkaniowych, parkingów oraz placów.

Kadra inżynierów pomoże zaplanować ruch

Inżynierowie ze stołecznej firmy projektowej MarTech już od wielu lat zajmują się planowaniem i tworzeniem koncepcji organizacji ruchu na zlecenie inwestorów sektora państwowego oraz prywatnego. Są to wysokiej klasy specjaliści, dysponujący rozległą wiedzą na temat aktualnych przepisów prawa oraz obowiązujących standardów bezpieczeństwa drogowego.

Firma Martech ma własne zaplecze techniczne w postaci zaawansowanych programów komputerowych, dzięki którym opracowanie zaawansowanej koncepcji organizacji ruchu powstaje ekspresowo i jest bardzo precyzyjne. Projekty obejmują wszelkie aspekty, w tym niezbędne oznakowanie pionowe i poziome, sygnalizację świetlną czy wymaganą wycinkę drzew.

Możesz również polubić…