TŁUMACZENIA

W zakres naszej działalności wchodzą tłumaczenia ustne oraz pisemne.
Wykonujemy tłumaczenia w następujących kombinacjach językowych:
rosyjski – polski – rosyjski
oraz
niemiecki – rosyjski – niemiecki
niemiecki – polski – niemiecki
angielski – rosyjski

Tłumaczeniami zajmujemy się od kilku lat. Posiadamy doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z następujących dziedzin:
architektura, budownictwo – opisy projektów, opisy rysunków w AutoCad, dokumentacja techniczna i projektowa z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, i wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, projektowania dróg i mostów;
biznes -  korespondencja handlowa, oferty, zapytania i in.
prawo – umowy, statuty spółek, regulaminy, pisma urzędowe i in.
turystyka –  foldery, katalogi, artykuły, reklamy, strony www i in.
kosmetyki – katalogi, specyfikacje produktów, opisy zabiegów kosmetycznych i in.
filmy – tworzenie list dialogowych oraz napisów
strony www
teksty o tematyce ogólnej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Cennik usług tłumaczeniowych

 

z języka rosyjskiego na język polski

z języka polskiego na język rosyjski
Tłumaczenia pisemne zwykłe 30 zł 30 zł
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne 37 zł 37 zł

Strona obliczeniowa

Strona obliczeniowa wynosi 1500 znaków ze spacjami.
Wartość tłumaczenia określana jest na podstawie ilości stron obliczeniowych tekstu źródłowego.

Tryb wykonania tłumaczenia

Tłumaczenia wykonujemy w trybie

  • standardowym – do 5 stron / dzień
  • ekspresowym- powyżej 5 stron / dzień

Termin realizacji

Termin wykonania tłumaczenia liczony jest od dnia następnego po otrzymaniu zlecenia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Tłumaczenia ustne

Nasza działalność obejmuje również tłumaczenia ustne w czasie spotkań biznesowych, targów, wyjazdów służbowych i innych.

Gwarantujemy poufność przesłanych materiałów.
Zlecenia prosimy przesyłać na adres: biuro@centrumrosyjskie.pl