KURSY JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA FIRM

W Centrum Rosyjskim organizujemy specjalistyczne kursy języka rosyjskiego, przygotowujące do współpracy z rosyjskojęzycznymi partnerami.
Kładziemy duży nacisk na konwersacje i kształcenie umiejętności swobodnego komunikowania się w kontaktach zawodowych oraz prowadzenia korespondencji biznesowej. Nasi lektorzy posiadają bogate doświadczenie zarówno w nauczaniu języka rosyjskiego, jak i kontaktach biznesowych z Rosjanami.

Oferujemy następujące rodzaje kursów języka rosyjskiego dla firm:

  • kurs ogólny języka rosyjskiego rozszerzony o tematykę biznesową
  • kurs język rosyjski w biznesie
  • kurs języka rosyjskiego specjalistycznego (zgodnie z profilem działalności klienta)

Poziom, profil i harmonogram kursów dostosowujemy każdorazowo do potrzeb klienta.
Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w siedzibie firmy w dogodnych godzinach.

Ponadto proponujemy:

Obsługę klienta / biura / kontrahentów w zakresie

  • korespondencji handlowej
  • rozmów telefonicznych
  • tłumaczeń podczas spotkań biznesowych
  • tłumaczeń stron internetowych

Tłumaczenie podczas podróży służbowych / konferencji / targów

Organizację czasu wolnego kontrahentów rosyjskojęzycznych